Vermeulen Tuindesign is een gecertificeerd tuinontwerpbureau. Wij richten ons op particuliere tuinen en patio's van klein tot groot, maar ook op het ontwerpen van buitenruimten bij bedrijven, kantoren, scholen en andere instellingen. Wij hebben ervaring in het ontwerpen van voorzieningen voor verkeer en parkeren, en zijn zo in staat om inrichtingsplannen te maken waarbij groen, verkeer en parkeren optimaal zijn geïntegreerd.

U kunt ons opdracht geven het gehele tuinplan van A tot Z uit te werken. Vanaf de eerste schetsen, tot en met de begeleiding bij de uitvoering.

Maar ook een onderdeel van het ontwerpproces kunt u door ons laten doen, wanneer u er voor kiest om zelf ook onderdelen voor uw rekening te nemen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het schetsontwerp voor u verzorgen om een goede basis voor uw tuinplan te leggen ,waarna u zelf aan de gang gaat met de nadere invulling van de tuin.

Of wilt u een advies voor het aanpassen van een deel van uw tuin of van de beplanting? Ook dan zijn wij u graag van dienst.