Vermeulen Tuindesign is een gecertificeerd tuinontwerpbureau. Ik ontwerp particuliere tuinen en patio's van klein tot groot, maar ook buitenruimten bij bedrijven, scholen, sportverenigingen en zorginstellingen. Groen en ruimte voor verkeer en parkeren worden optimaal op elkaar afgestemd.

Je kunt opdracht geven het gehele tuinplan van A tot Z uit te werken. Vanaf de eerste schetsen, tot en met de begeleiding bij de uitvoering. 

Maar je kunt er ook voor kiezen om een deel ervan zelf te doen. Zo kun je bijvoorbeeld het schetsontwerp laten maken om een goede basis voor je tuinplan te leggen, waarna je zelf aan de gang gaat met de nadere invulling van de tuin.

Of wil je een advies voor het aanpassen van een deel van je tuin of van de beplanting? Ook daar help ik je graag bij.