1. Kennismaking en intakegesprek.

We bespreken samen je wensen voor de tuin of buitenruimte.

Waar hou je van, hoe zien je leefstijl, bezigheden en liefhebberijen eruit.

We brengen de bestaande situatie waarvoor ontworpen wordt in kaart.

We wisselen suggesties, ideeën en mogelijkheden voor een nieuwe inrichting uit.

Jij bepaalt of en welke opdracht je geeft.  

 

2. Bespreken schetsontwerp

Na opdrachtverlening  ga ik aan de slag. De eerste schets of schetsen leg ik aan je voor.

De grote lijnen van het ontwerp passen we samen zo nodig direct aan.

We bespreken de uitgangspunten voor beplanting en materiaalgebruik.

 

3. Bespreken definitief ontwerp

Wanneer je hiervoor gekozen hebt, werk ik de schets uit tot een definitief ontwerp met beplantingsplan.

Dit bespreken we samen en jij beslist of het plan zo wordt uitgevoerd.

 

4. Uitvoeringsgereed maken

Als je opdracht hebt gegeven om ook de uitvoering van het plan voor te bereiden, dan maak ik een uitvoerige beplantingslijst, een matenplan en eventuele technische tekeningen voor constructies.

 

5. De uitvoering.

Of je het ontwerp voor de tuin zelf wilt uitvoeren of dat je dit liever door een hovenier laat doen, in beide gevallen kun je mij vragen om toe te zien op een juiste uitvoering van het plan.

Ik kan je helpen met het inkopen van de beplanting en materialen of met het inzetten en begeleiden van een hovenier.  

 

6. Nazorg

We spreken samen een moment af om de nieuwe tuin of buitenruimte na te lopen op eventuele gebreken. We kijken vooral naar de groei en kwaliteit van de beplanting, waar extra aandacht nodig is en welke planten eventueel vervangen moeten worden.

In het algemeen zal deze inspectie enkele maanden na voltooiing van de tuin plaats vinden.