1. Kennismaking en intakegesprek.

We bespreken uw wensen voor tuin of buitenruimte.

We vragen waar u van houdt, krijgen inzicht in uw leefstijl, bezigheden en liefhebberijen.

We brengen de bestaande situatie waarvoor ontworpen wordt in kaart.

We wisselen suggesties, ideeen en mogelijkheden voor een nieuwe inrichting uit.

U bepaalt of en welke opdracht u ons geeft.  

 

2. Bespreken schetsontwerp

De eerste schets of schetsen leggen we aan u voor.

De grote lijnen van het ontwerp passen we zo nodig direct aan.

We bespreken de uitgangspunten voor beplanting en materiaalgebruik.

 

3. Bespreken definitief ontwerp

Wanneer u hiervoor gekozen heeft, werken we de schets uit tot een definitief ontwerp met beplantingsplan.

Dit bespreken we met u en u beslist of het plan zo wordt uitgevoerd.

 

4. Uitvoeringsgereed maken

Als u ons opdracht hebt gegeven ook de uitvoering van het plan voor te bereiden, dan maken wij een uitvoerige beplantingslijst, een matenplan en eventuele technische tekeningen voor constructies.

 

5. De uitvoering.

Of u het ontwerp voor de tuin nu zelf wilt uitvoeren of dat u dit liever door een hovenier laat doen, in beide gevallen kunt u ons opdracht geven om toe te zien op een juiste uitvoering van het plan. Wanneer u dat wenst zorgen wij voor de inzet van een hovenier.

Bij kleine tuinen is de inzet van een hovenier niet altijd nodig en kunnen wij de aanleg doen, desgewenst samen met u. Ook kunnen wij voor u de beplanting en materialen inkopen.  

 

6. Nazorg

Wij spreken met u af wanneer we bij u langskomen om de nieuwe tuin of buitenruimte na te lopen op eventuele gebreken. We kijken vooral naar de groei en kwaliteit van de beplanting, adviseren u over extra zorg voor planten die dat nodig hebben, of we maken met u afspraken over planten die vervangen moeten worden.

In het algemeen zal deze inspectie enkele maanden na voltooiing van de tuin plaats vinden.